Zanim wybudujesz, pomyśl o środowisku

Zanim wybudujesz, pomyśl o środowisku

Instalacje wod-kan wraz z odzyskiem wód opadowych

Wybierz wariant szkolenia by poznać jego cenę.

Następnie wybierz liczbę miejsc które chcesz wykupić.

500,00  (z VAT 23%)

Szkolenie jest przeznaczone dla inwestorów indywidualnych zainteresowanych głębszym zrozumieniem aspektów związanych z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi (wod-kan), ze szczególnym uwzględnieniem technik i metod odzysku wód opadowych. Program kursu daje uczestnikom praktyczną wiedzę na temat planowania, instalacji i zarządzania zintegrowanymi systemami, które skupiają się na efektywnym wykorzystaniu zasobów wodnych.

Tematyka szkolenia:

Podstawy instalacji wod-kan:

Struktura i komponenty systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zasady działania i wymagania techniczne.

Znaczenie i korzyści odzysku wód opadowych:

Dlaczego warto odzyskiwać wodę opadową?

Potencjalne korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

Technologie i systemy odzysku wód opadowych:

Zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, systemy filtracyjne.

Integracja z istniejącymi instalacjami wod-kan.

Instalacja i zarządzanie systemami odzysku wód opadowych:

Etapy projektowania i wdrażania.

Utrzymanie, konserwacja i potencjalne problemy.

Aspekty prawne i regulacyjne:

Krajowe przepisy dotyczące instalacji wod-kan i odzysku wód opadowych.

Możliwości dotacji i wsparcia finansowego.

Przypadki praktyczne i studia przypadków:

Analiza rzeczywistych projektów odzysku wód opadowych.

Lekcje i wnioski z doświadczeń praktycznych.

Korzyści dla uczestników:

Zdobycie praktycznej wiedzy na temat instalacji wod-kan i innowacyjnych technologii odzysku wód opadowych.

Umiejętność świadomego planowania i wdrażania zintegrowanych systemów wodnych w swoich nieruchomościach.

Zrozumienie korzyści ekonomicznych i ekologicznych płynących z efektywnego zarządzania zasobami wodnymi.

 

Czas trwania szkolenia: 3 godziny