Zanim wybudujesz, pomyśl o środowisku

Zanim wybudujesz, pomyśl o środowisku

Czy ogrzewanie płaszczyznowe wpływa negatywnie na człowieka?

Jednym z najczęściej wybieranych rodzajów ogrzewania płaszczyznowego jest w przypadku domów i mieszkań tzw. podłogówka. Sporo mówi się o tym, że to wyjątkowo wygodne oraz estetyczne rozwiązanie, wśród zalet ogrzewania podłogowego wymienia się również jego energooszczędność. A jak wyglądają kwestie zdrowotne? Przyjrzyjmy się wadom i zaletom ogrzewania podłogowego pod kątem jego wpływu na organizm człowieka.

Ogrzewanie a zdrowie – najważniejsze informacje

Zastanawiając się nad tym, jak ogrzewanie budynku wpływa na zdrowie jego użytkowników, zwróćmy w pierwszej kolejności uwagę na kwestię komfortu termicznego. System grzewczy powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić mieszkańcom budynku osiągnięcie tegoż komfortu – czyli sprawiać, by nie było im ani za gorąco, ani za zimno. To istotne, ponieważ przy za wysokiej temperaturze śluzówki dróg oddechowych wysychają, co zwiększa ryzyko występowania chorób układu oddechowego. Z kolei przy za niskiej temperaturze organizm szybko się wychładza, a to również negatywnie wpływa na układ oddechowy, a także układ krążenia czy ogólne samopoczucie.

Niemniej istotną kwestią jest ruch powietrza spowodowany rozprowadzaniem ciepła, który może wzmagać unoszenie się pyłków, kurzu i innych alergenów. Te stanowią zagrożenie nie tylko dla alergików, ale również dzieci, osób starszych oraz zmagających się z różnego rodzaju chorobami lub zaburzeniami pracy systemu oddechowego.

I jak do tego wszystkiego ma się ogrzewanie podłogowe? Poprawia czy pogarsza sytuację?

Zdrowie a ogrzewanie podłogowe – zalety tego systemu grzewczego

Dzięki niższej temperaturze powietrza przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego niż przy instalacji grzejnikowej powietrze jest bardziej wilgotne. Dzięki temu użytkownicy nieruchomości są mniej narażeni na wysuszanie się śluzówek układu oddechowego, a tym samym: na zachorowanie. To zatem pierwsza z istotnych zalet ogrzewania podłogowego.

Co więcej, stosunkowo niska temperatura powierzchni grzejnej nie powoduje przypalania kurzu (tzw. pirolizy). To problem, który występuje w domach i mieszkaniach ogrzewanych kominkami, gdzie grawitacyjnie rozprowadzane jest bardzo gorące powietrze, a przy tym bardzo wolno się ono porusza. Zjawisko pirolizy kurzu ma negatywny wpływ na zdrowie, szczególnie na układ oddechowy.

Dodatkową zaletą ogrzewania podłogowego jest fakt, że ze względu na małe prędkości powietrza (0,2 m/s) w pomieszczeniu ograniczone jest podnoszenie kurzu z podłogi. W porównaniu z instalacją grzejnikową systemy płaszczyznowe stanowią zatem mniejsze zagrożenie dla układu oddechowego.

Wady i zalety ogrzewania podłogowego a układ krwionośny użytkowników budynku

Jeśli chodzi o układ krwionośny, to od roku 1995 został wykonany szereg badań, których wyniki potwierdzają brak negatywnego oddziaływania ogrzewania podłogowego na organizm człowieka.  W przypadku, kiedy na podłogach są wyłożone dywany, które nie są sprzątane z odpowiednią częstotliwością, mogą co prawda powstać warunki sprzyjające do rozwoju niektórych bakterii i wirusów. Ogranicza go jednak – spowodowana podwyższoną temperaturą – stosunkowo niska wilgotność względna powietrza w strefie podłogi.

Warto również wspomnieć, że jeśli użytkownicy ogrzewania podłogowego będą nagrzewać podłogę zbyt mocno, to wówczas mogą wystąpić problemy z układem krążenia. Temperatura podłogówki nie powinna przekraczać 36,6℃, czyli prawidłowej temperatury ludzkiego organizmu – najlepiej, by podłoga była nagrzewana do ok. 28℃.

Ogrzewanie podłogowe elektryczne a zdrowie człowieka: co z indukcją magnetyczną?

W przypadku zastosowania ogrzewania płaszczyznowego elektrycznego, mogą powstać dwa dodatkowe zjawiska: działanie pól magnetycznych indukowanych przez przewody grzejne oraz niebezpieczeństwo porażenia prądem. Indukcja magnetyczna pochodząca od ogrzewania podłogowego bezpośrednio nad podłogą, wynosi dla przewodów jednożyłowych 10-25μT (dla dwużyłowych 0,6 μT), a na wysokości 1 m: około 1 μT (dla dwużyłowych 0,2 μT).

Wymienione wielkości pola magnetycznego są wielokrotnie mniejsze od wartości dopuszczalnych przez polskie prawo dla stanowisk pracy (około 80 μT dla całego ciała a 400 μT   dla kończyn). Wszelkie badania w celu ustalenia, czy wieloletnia ekspozycja na pola magnetyczne o niewielkich natężeniach może wpływać na stan zdrowia ludzi, nie dały ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie. Choć zatem za największą wadę ogrzewania podłogowego elektrycznego jest uznawana właśnie kwestia indukcji pól magnetycznych, to nie potwierdzono, by faktycznie zjawisko to stanowiło zagrożenie dla zdrowia.

Reasumując, stosowanie ogrzewania płaszczyznowego w prawidłowy sposób nie powinno wpływać negatywnie na organizm człowieka. Można jednak stwierdzić, że lepiej stosować ogrzewanie podłogowe wodne niż ogrzewanie elektryczne.

Opracowanie: mgr inż. Maciej Dybowski