Zanim wybudujesz, pomyśl o środowisku

Zanim wybudujesz, pomyśl o środowisku

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcą danych osobowych Klientów Sklepu internetowego może być również w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności innego niż przelew tradycyjny, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu pośrednikowi realizującemu płatności na zlecenie Administratora.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej:

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych Klientów (zarówno konsumentów jak i pracowników, współpracowników, członków i przedstawicieli osób prawnych) przekazywanych w związku z korzystaniem z usług proponowanych przez Sklep [dalej „Dane Osobowe], którego właścicielem jest:

K.M.R INWESTYCJE Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 24/68, 05-500 Piaseczno

NIP: 1231413375, REGON: 381507324

NASZ SKLEP ZBIERA NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE:

1. Dane kontaktowe zawarte w formularzach, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z usługi lub wykonania umowy takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.

2. Dane osobowe używane do zarządzania zakupami dokonanymi online w https://ecoleaders.pl/ tj. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności, numer rachunku bankowego, informacje kredytowe, informacje na temat zamówień szkoleń.

3. Dane osobowe używane w celu obsługi Klienta tj. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, dane i historię płatności, informacje kredytowe, informacje o zamówieniach, informacje o dostawie, numer konta, całą korespondencję na dany temat.

4. Dane osobowe związane z rozwojem i udoskonaleniem usług oraz produktów oferowanych przez Sklep tj.: dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dodatkowo w przypadku dokonania zakupów: historia zamówień, historia płatności. Sklep będzie także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookies: historia kliknięć, historia nawigacji i przeglądania.

5. Dane osobowe związane z wypełnieniem zobowiązań prawnych tj.: numer zamówienia, imię i nazwisko, adres, adres dostawy, kwota transakcji, data transakcji.

6. Dane osobowe związane z zapobieganiem przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, historię zamówień, informacje o dostawach, historię płatności.

7. Dane związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej sklepu: informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Sklepu, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przeglądanie zawartości strony internetowej Sklepu nie wymaga podawania przez Klientów danych osobowych. Dokonując zakupu produktów w naszym Sklepie będziesz poproszony o podanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji zamówienia. Po realizacji zamówienia pozostają dokumenty sprzedaży przechowywane przez nas na potrzeby m.in. fiskalne lub potrzeby związane z zabezpieczeniem lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale: „Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane”.

2. Administrator będzie używać danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online na https://ecoleaders.pl/ w celu przetwarzania zamówień Klienta i zwrotów oraz wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta do zarządzania płatnościami oraz do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów. Administrator będzie przetwarzał dane również w zakresie badania satysfakcji Klienta z procesu sprzedaży.

3. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta do przetwarzania jego pytań, reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych. Administrator może też kontaktować się z Klientem, jeśli wystąpią jakieś problemy z jego zamówieniem.

4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie realizacji zakupów online na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO, natomiast w zakresie obsługi Klienta na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora.

5. Administrator może przetwarzać podane dane osobowe w związku z prowadzonymi przez siebie innymi podmiotami tylko i wyłączenie w zakresie prowadzonych Szkoleń i tematyki i zagadnień z nimi związanymi oraz celem zaproponowania Uczestnikom poszerzenia współpracy na innych polach zawodowych.

MARKETING BEZPOŚREDNI

1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług świadczonych przez Sklep, między innymi w formie newsletterów, pod warunkiem, że Klient wyrazi na to zgodę.

2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Klienta.

3. Czasem może się tak zdarzyć, że z różnych przyczyn Klient nie dokończy zakupów w sklepie i wtedy Administrator skontaktuje się z Klientem, by o tym przypomnieć. W takich przypadkach Administrator będzie przetwarzać podane przez Klienta w formularzu zamówienia dane tj.:  imię i adres e-mail. W sytuacji, gdy przyczyną niedokończonych zakupów będzie błąd techniczny, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (czyli Klienta), przed zawarciem umowy. W przypadku pozostałych przyczyn, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli w tym przypadku, będzie to odpowiedź Administratora na kontakt podjęty przez Klienta.

4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji i zainteresowań Klientów. Administrator może w tym celu powziąć dane osobowe przekazane przez Klientów w związku z korzystaniem z danej usługi z innymi danymi osobowymi dotyczącymi tego Klienta przetwarzanymi przez Administratora. Administrator nie będzie analizować danych Klienta na poziomie indywidualnym – wszystkie dane używane w tych celach będą zanonimizowane. Administrator będzie przeprowadzać analizy które pozwolą zmieniać usługi, tak aby stały się one bardziej przyjazne dla użytkowników – poprzez modyfikację interfejsu użytkownika, który uprości przepływ informacji; wyróżnienie usług, które są najczęściej używane przez klientów w kanałach komunikacji cyfrowej; ulepszenie systemów IT w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową. Analizy są też używane do rozwijania i nieustannego ulepszania logistyki dostaw towarów poprzez tworzenie prognoz zakupów, stanu magazynowego oraz dostaw, a także prognozowanie zasobów z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju – dzięki usprawnianiu procesu dokonywania zakupów i planowania dostaw, a także ulepszaniu asortymentu.

5. Sklep może uzyskiwać inne informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP, liczba i źródło wizyty ma stronie internetowej Sklepu, czas wizyty. Przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, porzucone projekty, analiza etapów projektowania grafiki czy nr IP komputera, które mogą zostać wykorzystane przez Sklep w celach technicznych, jak również w celach statystycznych. Administrator nie łączy powyższych informacji z danymi osobowymi Klientów i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Klientów, chyba, że jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniami rynku i ruchu internetowego w ramach strony internetowej Sklepu, w celach statystycznych, w szczególności w celu ulepszania jakości świadczonych usług przez Sklep.

6. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora.

WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH

1. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz. Ponadto będzie używać danych osobowych Klienta do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, czyli w celu wykonania umowy i wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze.

ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPSTWOM I WYKORZYSTANIE DANYCH W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRAWEM

1. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta, aby zapobiegać stratom, wykrywać i zapobiegać korzystaniu z usług online w sposób niezgodny z zasadami oraz regulaminem, móc sprawdzać takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań klientów Sklepu online.

2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu.

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w przypadkach o których mowa powyżej.

4. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług Sklepu. Każdy Klient ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Należy mieć na uwadze, że niepodanie niektórych danych w określonych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z oferowanych przez nas usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

– posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi (maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),

– wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), statystycznych i archiwizacyjnych.

Tym samym dane będą przechowywane przez okres 5 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie), a przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych.

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, czyli na podstawie czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, chyba że Administrator będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawa Klienta, albo z powodu roszczeń prawnych.

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

4. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Prawo dostępu do danych – Klient ma prawo żądać informacji o tym które dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

2. Prawo do przenoszenia – Klient ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Klienta lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi.

3. Prawo do poprawiania danych – Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

4. Prawo do usunięcia danych – Klient ma prawo zażądać w każdej chwili usunięcia danych przetwarzanych przez Administratora z wyjątkiem następujących sytuacji:

– niezakończone postępowanie z działem obsługi klienta lub niezrealizowane zamówienie,

– brak zapłaty za zamówienie, niezależnie od metody płatności,

– w przypadku dokonania jakichkolwiek zakupów przez Klienta dane osobowe zostaną zachowane w celach księgowych i rachunkowych,

– w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi (maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy).

5. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni – Klient ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy profilu Klienta, która jest przygotowywana w celu wytworzenia takich materiałów. Klient może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

– wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail w przypadku newsletterów,

poprzez kontakt z Administratorem na adres prowadzenia działalności lub mailem na adres: info@ecoleaders.pl

6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora: Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawa Klienta, albo z powodu roszczeń prawnych. Sposób wniesienia sprzeciwu opisano w punkcie powyżej.

7. Prawo do ograniczenia – Klient ma prawo zażądać aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych pod następującymi warunkami:

– w przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,

– w przypadku gdy Klient zgłosi niepoprawność danych osobowych, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,

– w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Klient może nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania jego danych osobowych,

– w przypadku gdy Administrator nie potrzebuje danych osobowych Klienta, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

8. Prawo wniesienia skargi. Klient ma prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Polskim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

10. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Klient ma prawo wyrazić swój punkt widzenia, zakwestionować decyzję i zgłosić to Administratorowi.

11. Prawa wymienione powyżej z wyjątkiem prawa opisanego w punkcie 8 można zrealizować poprzez pisemny kontakt z Administratorem na adres prowadzenia działalności Administratora lub mailem na adres: info@ecoleaders.pl

PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z niektórych usług Sklepu może wiązać się z udostępnianiem danych osobowych Klienta innym podmiotom. Jeżeli wskutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności stosowanej przez taki podmiot. Sklep może udostępniać zebrane dane do następujących podmiotów: współdziałającym spółkom w celach handlowych, operatorom płatności w celu realizacji płatności elektronicznych, firmom kurierskim w celu realizacji wysyłki, drukarniom w celu wykonania wydruku grafiki, producentom oferowanych przez Sklep produktów w celu realizacji roszczeń reklamacyjnych Klientów, podmiotom udostępniającym wsparcie systemowe do obsługi strony internetowej oraz systemu sprzedaży, zewnętrznym portalom „marketplace”, podmiotom udostępniającym rozwiązania technologiczne dotyczące obsługi call center oraz obsługi mailingu podmiotom wspierających promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

ŚRODKI TECHNICZNE I OBOWIĄZKI KLIENTÓW W TYM ZAKRESIE

1. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych Klientów, w szczególności szyfrowanie SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Nasi pracownicy ponadto korzystają z serwisów VPN do bezpiecznego transferu danych.

2. Informujemy, że podjęte przez Sklep działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klienci sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności każdy Klient powinien zachować w poufności login i hasło do swojego konta na stronie internetowej Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Informujemy, że Sklep nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania się konta. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klientów osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z strony internetowej.

3. Zebrane dane osobowe Administrator przechowuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz inne uznane środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII

Niniejszy rozdział Polityki Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies i innych podobnych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu. W szczególności Administrator wykorzystuje następujące technologie gromadzenia i przechowania danych do celów marketingowych i optymalizacji, z których można tworzyć anonimowe profile użytkowania za pomocą plików Cookies pod pseudonimem. Takie profile użytkowników są analizowane przez oprogramowanie i służą do ulepszania i dostosowywania oferty internetowej Administratora poprzez różne typy inteligentnych zaleceń dotyczących produktów i innych reklam generowanych automatycznie w czasie rzeczywistym (np. Google Analitics, Facebook Pixel). Zebrane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzających witrynę Administratora bez wyraźnej zgody Użytkownika. Ponadto dane te nie są połączone z danymi osobowymi, a jedynie z danymi o nośniku pseudonimu. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do tych urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować działanie internetowe Sklepu indywidualnie do każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies.

W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach działania Sklepu.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniach Klientów i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci danego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń Klientów.

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniach Klientów i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie danego urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia danego Klienta. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń Klientów.

Każdy Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

1. Dostosowania zawartości stron internetowej Sklepu do preferencji i uprawnień Klientów oraz optymalizacji korzystania ze strony, rozpoznania urządzenia każdego z Klientów Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętania ustawień wybranych przez Klientów i personalizacji interfejsu każdego Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, zapamiętania historii odwiedzonych podstron Sklepu w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2. Uwierzytelniania Klienta w związku z korzystaniem z usług Sklepu i zapewnienia sesji Klienta na stronie internetowej Sklepu, w tym: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. Poprawna konfiguracja wybranych funkcji znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Sklep, Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowej Sklepu, w tym: dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzeń Klientów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb danego Klienta.

4. Administrator będzie wykorzystywał Cookies do Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację Klientów Sklepu i dostosowania strony internetowej do antycypowanych preferencji Klientów.

5. Administrator będzie wykorzystywał Cookies do świadczenia usług reklamowych prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów własnych, dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

6. Administrator będzie wykorzystywał Cookies do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz jego danych i treści.

7. Cookies własne mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Klientów Sklepu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

PRAWA KLIENTÓW DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1. Każdy Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do jego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu danego Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Każdy Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą polityką prywatności. To dla nas bardzo ważne, żeby wszystko co zostało tu napisane było dla Ciebie jak najbardziej zrozumiałe. 

W przypadku pytań w każdej chwili możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@ecoleaders.pl

Pozdrawiamy!

Zespół EcoLeaders